• Español
  • English
  • Català
  • Español
  • English
  • Català

Packaging et éléments promotionnels

El canister no és una etiqueta en el sentit convencional de la paraula. És bàsicament un tub rígid fabricat a partir d’un particular sandvitx de materials. Alguns d’ells (l’ànima del tub) destinats a conseguir resitència al axafament, altres, a l’exterior, donen un suport adequat a l’etiquetatge correcte de la « superetiqueta » que és a la vista.

A més d’aquesta « superetiqueta » que envolta tota la superfície del tub, al canister també se li poden aplicar altres etiquetes, com a qualsevol altre envas, aconseguint resultats excellents i contrastos.

El canister es pot utilitzar per contenir qualsevol tipus de producte, tan si està destinat a la alimentació i la restauració (dietètica, cacaus i solubles…), com a fito-sanitaris, papereria, perfumeria, joieria i, en general, en tot tipus de productes sòlids, o en pols.