• Español
  • English
  • Français
  • Português
+34 954 930 980
  • Español
  • English
  • Français
  • Português

Etiquetes (màniga) de fixació tèrmica (Sleeve)

El sleeve, sleever o màniga retráctil proporciona un format de l’etiqueta a 360º. Aquest tipus d’etiqueta ha experimentat un enorme creixement en els darrers anys.

És un producte funcional que es pot utilitzar per a qualsevol tipus de recipient, perquè s’aplica a tots els sectors. El tipus de material utilitzat és un plàstic molt flexible, resistent i durador que és retractila per adaptar-se a la forma del recipient en qüestió.

Un altre avantatge d’aquest producte, a més del valor decoratiu i protector del envas que ofereix, és la zona més gran que presenta per incorporar-hi tota la informació que necessiteu, com ara les característiques del producte, valors nutricionals, empresa i lloc de fabricació o qualsevol altra informació que el fabricant consideri convenient.

Els materials utilitzats per a la seva fabricació són normalment PVC, PETG i OPS, segons l’envas, la qualitat o el sistema de retracció utilitzat.

El sleeve s’entrega en bobina o tallat.

Destaquem les mànigues (sleeve) ceràmiques, amb unes propietats que ofereixen un acabat blanc opac i mat, que proporciona el que es coneix com efecte “ceràmic”. Per tant, pot convertir, a primera vista, una ampolla de vidre, plàstic o alumini en un recipient ceràmic.

Per aportar valor afegit a aquest tipus d’etiquetes, a Grup Lappí hem incorporat maquinària nova. És el “túnel vapor”, a on es poden fer les proves pertinents en ampolla corresponent per comprovar si la màniga (sleeve) es correcta.